چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
صدایی که خاموشی ندارد

صدایی که خاموشی ندارد #9

صدایی که خاموشی ندارد - چرا این چراها جوابی ندارد؟

چرا این چراها تمامی ندارد؟
چراغ سحر، روشنایی ندارد؟
چرا این گلایه، جوابی ندارد؟
چرا پس دعاها، گشایش ندارد؟
چرا این در بسته ات، وا ندارد؟
چرا برده منهدم، جا ندارد؟
چرا نینوا، یک طنینی ندارد؟
چرا باغ و بستان، نمایی ندارد؟

بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا