چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
پرسش های بی جواب و پاسخ های فرامحیطی

پاسخ بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به شبهات مغرضین و جاهلین متشرعه

در فضایی که بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، از سوی سیاسیون و مدافعین حقوق بشر خارج از ایران مورد بایکوت کامل قرار گرفته، تنها به بهانه این که سال ها قبل روحانی یا مذهبی بوده و یا لباس روحانیت را به تن داشته است، در همین حال متشرعین جاهل و تندروهای مذهبی و مغرضین سودجو ایشان را در داخل و خارج از ایران، آماج حملات و تهمت ها و اتهامات قرار می دهند و سعی دارند به این وسیله ایشان را در موقعیت بدتر و خطرناک تر قرار دهند
پاسخ ایشان به شبهات مغرضین و جاهلین متشرعه را بشنوید:

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا