چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
پرسش های بی جواب و پاسخ های فرامحیطی

سوالات و انتقادات در پی داغ شدن هشتگ #نه_به_فشار_بر_بروجردی

در طی روز های گذشته و در پی داغ شدن هشتگ #نه_به_فشار_بر_بروجردی سوالات و انتقاداتی به ایشان شده است.
جواب بروجردی،کاشف توحید بدون مرز را بشنوید:

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا