چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
مقالات

تقلید: رکود اندیشه و خلاقیت

از میان نوشته های شما

✍️غوطه خوردن مداوم در جریان اندیشه دیکته شده، یکی از ابتلائات مذهبیون است که تحت پیروی از مرجع تقلید و تحمیل مناسک، پدیدار شده و موجب محدودیت و ضعف اندیشه مستقل شخص مُقلد می‌شود، آنچنان که در این فرایند، ذهنِ تحلیلی مُقلد، به عنوان یک موجودیت مستقل و صاحب تفکر، فلج گشته و از کارایی بهینه ساقط می‌شود. پذیرش بی چون و چرا، شبیه به تلمبه‌ای است که ذهن را خالی می‌کند تا از باورهای از پیش تعیین شده و کلیشه محور نیاکان پُر سازد.
پذیرفتن یک موضوع قبل از اندیشه درباره آن خطرناک است، چرا که خط فکری و جریان اعتقادیِ از پیش معلوم شده، به جای مُقلد، فکر کرده و تصمیم می‌گیرد و شخص فقط تابع باورهای ذهن دیگری می‌شود. بدین ترتیب اگر کسی خود را صرفا محدود به پذیرش بی‌تعقل کند، قدرت تفکر را از دست داده و زندگی او فرقی بیشتر از زندگی جمادگونه نخواهد داشت.
در جوامع دین محور و سنت گرا که پذیرش مذهب، نه از سر انتخاب و تعقل، بلکه موروثی بوده و نسل در نسل، مناسک مذهبی چهره ای قداست گونه به خود گرفته است، هر گونه مخالفت و دگراندیشی در این خصوص، به نوعی هنجارشکنی بوده و مستوجب مجازات و مطرود شدن به حساب می‌آید.
گویی در چنین سیستمی، فقط تائید باورهای قداست انگاری شده و مناسک دیکته شده، هنجار تلقی شده و هر گونه مخالفت، محکوم به فنا و زوال می باشد، این در حالی است که در جهان کنونی، دنیا بر اساس مبادلات اطلاعات آزاد در حال تبادل اندیشه و اداره شدن است، که همین امر خود به خود چنین فرایندی را منسوخ کرده و به مرور از بین می برد، خرد جمعی افراد در مواجهه با اعتقادات مختلف، حریم قداست انگاری شده مذاهب را با پرسشگری می گشاید و به دنبال چرایی‌های معقول، حرکتی بدون رکود و به سمت جلو ایجاد می‌نماید. حرکتی به دور از تقلید کورکورانه محض، که بستر رشد و خلاقیت و بالندگی را در تبلور اندیشیدن مهیا می‌سازد.

در همین راستا، بروجردی کاشف توحید بدون مرز، پس از سالها مجاهدت و تلاش با نقد دین آباء و اجدادی خود، دستاوردی ارزشمند را تحت کتابی به نام دایره المعارف ظهور به مشتاقان دانستن، ارزانی داشته اند، در این کتاب ایشان با گردآوری اسناد و نقد و بررسی متونی که مورد وثوق جامعه متشرعین می‌باشد، حرکتی را آغاز نموده که هر پژوهشگر و خواننده‌ای را به فکر و تعقل وامیدارد، ایشان با حرکت انقلابی و بی‌مثال خود افراد را وادار به تفکر و بازنگری در باورهای سنتی خود نموده و جرقه‌های تحول، تعقل و پرسشگری را در وجود هر جوینده‌ای ایجاد کرده‌اند تا افراد با خانه تکانی ذهن‌های غبار گرفته در پی کشف حقیقت گام بردارند.
کاشف توحید بدون مرز همواره خود را یک معلم و پژوهشگر توحیدی نامیده و از همگان دعوت به بررسی عاقلانه اسناد و مستندات دینی می‌کنند و تعقل و تدّبر را، راه برون رفت از خرافات و تحجر دانسته و این سفارش را در تمام امورات زندگی انسانها امری ضروری می‌دانند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا