چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت

شک و یقین

 • نوروز

  محوریت برنامه:

  • نوروز : نوروز جشن شکوفایی «درختان» است، اما برای «انسان» عیدی نیست. مردم در ایران عموما گرفتارند. مردم بوسیله تبعیض و ظلم و فقر و نداری و بیماری و ترس از کرونا در باطن خوشحال نیستند….

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

 • ویژه نوروز ۱۴۰۰

  محوریت برنامه:

  • ویژه نوروز ۱۴۰۰
  • پیام نوروزی بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

 • الگوی ارائه شده دینی برای زنان در جوامع اسلامی

   

  محوریت برنامه:

  • الگوی ارائه شده دینی برای زنان در جوامع اسلامی
  • سرکوب زنان و تضییع حقوق آنها یک رویکرد دینی است یا تمهیدی سیاسی

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

 • آیا زن در آیینه دین جایگاه شایسته ای دارد؟ آیا حقوق زن در یک نظام دینی برآورده می‌شود؟


  محوریت برنامه:

  آیا زن در آیینه دین جایگاه شایسته ای دارد؟ آیا حقوق زن در یک نظام دینی برآورده می‌شود؟ اسناد دینی در این موارد چه میگویند؟

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

 • شادی واقعی چیست؟ آیا نگفتن دردها شادی آور است؟

  محوریت برنامه:

  شادی واقعی چیست؟ آیا نگفتن دردها شادی آور است؟ آیا بیان دردهاست که مشکل ساز است؟

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

 • تحلیل عشق از نگاه بروجردی به مناسبت روزعشق

  محوریت برنامه:

  در روزگار سختی و ملالت، عشق ها هم بی دوام است! تحلیل عشق از نگاه بروجردی به مناسبت روزعشق

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

   

 • تقدس سازی شخصیتهای دینی مانعی بر سر راه کاوش

 • دین برپا نمی‌شود مگر به زور و پول، «زر و زور و تزویر»!

  محوریت برنامه:

  بررسی حدیثی از پیامبر که ایشان رسماً و رأساً می‌گوید من سوار گردن مخالفین نشدم «اِلَّا بِسَیْفِ عَلِیٍّ وَ ثَرْوَه خَدِیجَه».
  دین برپا نمی‌شود مگر به زور و پول، «زر و زور و تزویر». – زر یعنی پول – زور هم که شمشیر. -سیاست (تزویر) هم خودِ پیغمبر، یعنی اینکه زور از علی بود، پول از خدیجه بود و سیاست و نقشه‌کشیدن و برنامه ریختن از پیغمبر بود، این می‌شود همان مثلث «مثلث زر و زور و تزویر». منابع: کتاب امالی شیخ طوسی جلد ۲ صفحه ۸۲، کتاب بحارالانوار جلد ۱۹ صفحه ۶۳، کتاب امالی شیخ صدوق صفحه ۴۶٨

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

 • کشتارهای خونین در تاریخ که بر پایه باورهای مذهبی رخ داد. به مناسبت هلوکاست.

  بخش های برنامه:

  بررسی یک نسخه قرآنی (سوره قصص آیه ۶۱)
  کشتارهای خونین در تاریخ که بر پایه باورهای مذهبی رخ داد. به مناسبت هلوکاست.
  تشریک مساعی مثلث دیانت، سیاست و علم علیه بشریت

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

 • ترمینولوژی غیبت، ظهور، انتظار در تدریس های بروجردی

  بخش های برنامه:

  ترمینولوژی غیبت، ظهور، انتظار در تدریس های بروجردی
  چرا و چگونه ادیان و مذاهب معانی کلمات را استحاله و مصادره به مطلوب کردند.

  برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا