چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت

بدون مرز

بدون مرز
برنامه بدون مرز برای اولین بار در رادیو بیداری (وب سایت :www.gnf.nu )
یکشنبه ها روی موج FM102.6 از ساعت18 الی 19 به وقت اروپای مرکزی ، 20:30 در تاریخ 18 فروردین 98 کار خود را شروع کرد.

پس از میزبانی رادیو بیداری سوئد در 28 قسمت، این برنامه به صورت مستقل کار خود را در صفحه اتحاد تی وی یوتیوب و رادیو پژواک دوست ادامه داد. و در 3 اسنفد 98 با 40 امین قسمت به کار خود پایان داد.
در این برنامه نماینده بروجردی، کاشف توحید بدون مرز خانم مریم موذن زاده تلاش میکند که فرازی از کاوش های ایشان را به سمع و نظر شما برساند.
(قسمت اول برنامه بدون مرز در معرفی برنامه بوده و فایل ویدیویی آن موجود نیست- لیست زیر از قسمت 2 الی 40 این برنامه را شامل میشود)

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا