چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
رسانهشک و یقین

بررسی اسناد دینی در مورد قطع دست، به عنوان مجازات سرقت، مجازاتی نامتناسب و خشونت بار

قسمت 29

محوریت برنامه:

بررسی اسناد دینی در مورد قطع دست، بعنوان مجازات سرقت، مجازاتی نامتناسب و خشونت بار

برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا