چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
رسانهشک و یقین

تعصب

قسمت 3

همراه با سوالاتی اساسی برای سنجش باورهایتان
1-آیا شما دین دارید؟ اگر پاسخ مثبت است،
2- آیا از مذهبتان راضی می باشید؟
3-آیا وعده هایی که مذاهب و ادیان به پیروان خود داده اند، تحقق پذیر بوده است؟
4-دستاورد عقائد دینی در زندگی شخصی شما چه بوده است؟
5-آیا دیانت را بر اساس تحقیق و مطالعه مکفی انتخاب کرده اید؟یا انتقالات آباء و اجدادیتان بوده است؟
6-آیا حاضرید در وجدانتان اقدام به مناظرات بی طرفانه با اعتقادات توحیدی خود داشته باشید؟
7-آیا تاکنون در فضای متعادل و آرامی با تفکرات الهی خویش مباحثه داشته اید؟
8-آیا پذیرش دعاوی شارعین و دین آوران بر پایه باورداشت بهشت و جهنم بوده است؟
9-آیا دلائلِ ادیان و مذاهب دیگر را هم معاینه کرده و بدون تعصب به آن نگریسته اید؟
10-چند درصد به گفته های پیامبران خود ایمان دارید؟
11-آیا مایلید در حوزه اعتراض به خدای ساختگی وارد شوید؟
12-آیا می دانید که خدای ارائه شده از سوی ادیان با مدیریت هستی منافات دارد؟
13-آیا باور می کنید که فرمانروای کل آفرینش خلاصه بشود در مناسک و شرایع دینی اهل زمین؟
کاشف توحید بدون مرز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا