چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
رسانهشک و یقین

ترمینولوژی غیبت، ظهور، انتظار در تدریس های بروجردی

قسمت 33

بخش های برنامه:

ترمینولوژی غیبت، ظهور، انتظار در تدریس های بروجردی
چرا و چگونه ادیان و مذاهب معانی کلمات را استحاله و مصادره به مطلوب کردند.

برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا