چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
ترک معادلات تکراری

حقیقت گمشده

ترک معادلات تکراری شماره 40

ما الکی دنبال یک ربّی رفتیم به قول قدیمی‌ها «سُماق مکیدیم» یا «آب در هاون کوبیدیم» جواب هم نیامد و مدام به یوم‌المعاد حواله دادند. این هم خوب چیزی بود یاد گرفته بودند، ها مجال ندادند این مُتَشَّرِعه سرمان را خوب گرم کردند و برای همه ساعاتمان برنامه‌ریزی کردند که دنبال حقیقت نرویم…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا