چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
ترک معادلات تکراری

بررسی تناقضات اسناد دینی

ترک معادلات تکراری شماره 4

پیغمبر می‌گوید: مردم جز با شمشیر آدم نمی‌شوند! اگر دین که ستون دوم آن عدل است حاکمیّت عدالت و قسط را جاری می‌کرد آیا نیاز بود با پس‌گردنی مردم ادب شوند! با شمشیر، با تندی، با غضب، با خشم، با عصبانیّت که نمی‌شود مردم را راهنمایی کرد! بخشی از تدریس بروجردی، کاشف توحید بدون مرز در حصر خانگی – 1397

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا