چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
ترک معادلات تکراری

امروز دین چه جوابی دارد که به بشریت بدهد؟ علت به وجود آمدن عرفان های مختلف چیست؟

ترک معادلات تکراری شماره 46

امروز دین چه جوابی دارد که به بشریت بدهد؟ علت به وجود آمدن عرفان های مختلف چیست؟
چو ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند حقیقت، خدا است که معرفی نشده است. خدایی که ادیان معرفی کردند، خدای زور، فشار، قهر و غلبه، عذاب و جهنم، ترس و لرز و از این قبیل خشونت هاست. آیا این گونه می‌خواهیم مردم را با خدا آشتی بدهیم؟ آیا این گونه می‌خواهیم مردم را به خدا نزدیک کنیم و این گونه می‌خواهیم عشق خدا را در دل ها بگنجانیم؟ اکنون برنامه ما این است که مسیر را پاک کنیم، زیرا جاده بین خلق و خالق ناهموار است، کوه‌ها واریز کرده، پل ها خراب شده و راه خیلی سخت است. ما ناچار هستیم که با رنج و با چنگ و دندان منطق خود را به جهانیان اعلام کنیم، زیرا که دید جهان نسبت به نام خدا نه مثبت بلکه حتی کریه است؛ چرا؟ چون مسلمان از اسلام خیر ندیده، مسیحی از مسیحیت اشباع نشده، یهودی از یهودیت ارضا نشده است! وقتی که دین داران و شریعتمداران این گونه باشند، چه رسد به سایر مردم جهان که یا توجهی به خدا ندارند و یا خدا نیاز درجه پنجم و ششم آنها است. با آرزوی این که هر چه زودتر بشریت برای خروج از جو حاکم بر زمین که فضای خشونت و جنگ، سلاح های هسته‌ای، موشک‌های اتمی و تهدید و نگرانی است، خارج شود و این فضای هولناک به پایان رسد. آرزوی ما این است که مدینه فاضله‌ای که گذشتگان به دنبال آن بودند، یعنی یک زندگی برادرانه در جهان بدون مرز فراهم گردد. تمام مرزها مانع آن است که عطوفت و مهربانی به آحاد بشر برسد. باید مرزهای اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی جغرافیایی، سیاسی و امنیتی برداشته شود. یک جهان است، یک انسان است، یک آرمان است و یک لبخند!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا