چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
صدایی که خاموشی ندارد

صدایی که خاموشی ندارد #8

صدایی که خاموشی ندارد - یک ملت گرسنه

یک ملتِ گرسنه، گوئی خدا ندارد
این مردمِ منهدم، شاید وِلا ندارد

این ناله های مضطر، سمعی به جان ندارد
ذکر و دعای بدبخت، وقعی به جا ندارد

ما همه ملتهب سوء قضاء داوریم
منتظر بر لطف و حُسنِ آن رحیمّ اسبقیم

بی گمانم در مثلث آمده وزر و وبال
هم به علم و هم به دین و هم سیاست، گشته زال

تمامِ مدّعیان در مواضع علم و سیاست و دین، مدّعی بودند که حامیِ سلامتِ جامعه هستند و اجتماع را در ابعاد مختلف، به سوی صحّت راهنمائی می‌کنند.

بانگاهِ به تاریخ، متوجّه می‌شویم که نسخه‌های این مثلث “علم، سیاست و دیانت” ، نارسا بوده و آنچه که به دست نیامده، امنیّت خاطر بشر، در بابِ حفظ و بهبودِ روح و جسمش بوده است.

آنچه که ما را وادار کرده تا در خط انتظار، پایداری کنیم، سلامتیِ جاودانه و دائمی و واقعی و همیشگی‌ست که در سایه شناخت پروردگار یافت می‌شود.

اینک بگوئید که از مجموع این یافته‌ها، چقدر بدست آورده‌اید؟
 و عملاً چه اندوخته‌ای داشته‌اید؟

بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا