چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
صدایی که خاموشی ندارد

صدایی که خاموشی ندارد #7

صدایی که خاموشی ندارد - مثلث سیاست - دیانت - علم

آبروی علم و دین و هم سیاست می رود
چون ملل در این جهان، با ناامیدی می‌رود
ادعای هر کمک از هر سه سو آمد ولی
منتجش دیدی که جانها هم به یغما می‌رود

بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا