چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
صدایی که خاموشی ندارد

صدایی که خاموشی ندارد #6

صدایی که خاموشی ندارد

منم پرچم گرفته از گرفتار
که توحیدم شده حلاج این دار

بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا