چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
صدایی که خاموشی ندارد

صدایی که خاموشی ندارد #5

صدایی که خاموشی ندارد

این کرونا نیست پدر، سوخته
بلکه عذاب است، دهان دوخته

کرونا دهان پزشک را دوخته است. وقتی عکس از ریه می‌گیرد، می‌گوید: دیگر کاری نمی‌شود کرد. پزشک عکس را می‌بیند، ریه‌ سفید شده را می‌بیند، اما علت‌العلل را نمی‌بیند. ما، شما را در جایگاهی قرار داده‌ایم که از تمام مسئولین علم و دین و سیاست فراتر، پرده‌ها را کنار می‌زنید.

هدیه‌ چین است به کلِّ جهان
جنگ، بِه از آن، که بکُشت او عیان

اگر جنگ بین ملت‌ها و دولت‌ها آغاز می‌شد، آنقدر بشریت نابود نمی‌شد که به اندازه‌ بمباران میکروب‌ها و ویروس‌ها از ناحیه‌ چین برنامه ریزی شده است.

بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا