چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
رسانهشک و یقین

چه چیزی باعث فراموشی مخبر ماورائی می‌شود؟ آیا می‌توان مرزی را بین اشتباهات مقطعی و دریافت‌های معنوی قائل شد؟

قسمت 26

بخش های برنامه:بررسی وحی از ابعاد دیگر با توجه به اسناد دینی

فرازی از تدریس بروجردی با عنوان: آیا «سهو‌النبی» در سیستم وحی اخلال ایجاد نمی‌کند؟ سوال: چه چیزی باعث فراموشی مخبر ماورائی می‌شود؟ آیا می‌توان مرزی را بین اشتباهات مقطعی و دریافت‌های معنوی قائل شد؟
برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا