چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
رسانهشک و یقین

حادثه تروریستی در فرانسه، روش تحلیلی-علمی بروجردی در ارتباط با چنین فجایعی که ریشه در اعتقادات خرافی و جهان بینی انسانها دارد

قسمت 22

محوریت برنامه:

حادثه تروریستی در فرانسه، روش تحلیلی-علمی بروجردی در ارتباط با چنین فجایعی که ریشه در اعتقادات خرافی و جهان بینی انسانها دارد

برنامه های شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ بوقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا