چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
رسانهشک و یقین

کشتارهای خونین در تاریخ که بر پایه باورهای مذهبی رخ داد. به مناسبت هلوکاست.

قسمت 34

بخش های برنامه:

بررسی یک نسخه قرآنی (سوره قصص آیه ۶۱)
کشتارهای خونین در تاریخ که بر پایه باورهای مذهبی رخ داد. به مناسبت هلوکاست.
تشریک مساعی مثلث دیانت، سیاست و علم علیه بشریت

برنامه شک و یقین از سیمای کنگره رهایی هر آدینه ساعت ۲۱ به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای یورتایم و همچنین در رادیو نارمک یکشنبه‌ها ساعت ۹ بامداد، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ و پنجشنبه‌ها ساعت ۲:۳۰ بامداد پخش می‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا