چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
پیام های ویژه

دموکراسی و تنوع دینی

 

فرازی از سخنان بروجردی، کاشف توحید بدون مرز در پیام ویژه رابطه دموکراسی و دینرابطه بین دموکراسی و تنوع دینی، رابطه ای قشنگ و دارای فضای تنفس است، ولی افسوس که فقط دین ملاک است، یعنی اگر کسی بخواهد در برابر ادیان بایستد، این فرد دیگر در قاعده قرار نمی گیرد و جزو قاعده این بازی نیست و باید اوت بشود.

فرازی از دموکراسی و تنوع دینی از نگاه بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

فرازی از دموکراسی و تنوع دینی از نگاه بروجردی، کاشف توحید بدون مرزدر حال حاضر باید پرسید کلیسا چه چیزی برای عرضه دارد؟ برای کرونا که ناچیزترین عذاب صاحبخانه گیتی بوده، چه دوایی یا دارویی تجویز کرده است؟ همچنین آیین یهود و اسلام هیچ راهکاری در این شرایط بحرانی ارائه ندادند و مغازه های خود را بستند و حتی کرکره آن دکان اصلی حج را هم پایین کشیدند! امسال برای اولین بار حج فقط با صد نفر اجرا شد،آن هم برای این که حلقه زنجیر این مراسم با سال های گذشته گسسته نشود.

فرازی از دموکراسی و تنوع دینی از نگاه بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا