چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
ترک معادلات تکراری

زن در برابر مرد مالک هیچ چیزی نیست، نه می‌تواند نفعی برای خودش داشته باشد نه ضررى!

ترک معادلات تکراری شماره 41

منابع:

1-زن در برابر مرد مالک هیچ چیزی نیست، نه می‌تواند نفعی برای خودش داشته باشد نه ضررى!
کتاب مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۵۵۱، از امیرالمومنین.

2-تعجب می‌کنم کسی‌که زنش را می‌زند در حالی‌که خودش مقدم است به اینکه کتک بخورد. زنان را با چوب نزنید که قصاص دارد اما به جایش او را زندانی کنید و غذا ندهید و برهنه نگه دارید.
بحارالانوار جلد ۱۰۳، صفحه ۲۴۹، از پیامبر.

خلاصه درس:
آیا این معنای عدالت در زمین است؟ زن را خلق کردی که در قاموس دین کلفَت و کنیز باشد؟ نصف اهالی زمین زن است، پس تبعیض بین مرد و زن چرا؟

برای ماست مالی کردن چنین افتضاحی در ادامه گفته اند:
زن‌ها امانت خدا در دست مردها هستند، مبادا به اینها ضرر بزنید یا سخت بگیرید.
اول می گوید #زن مالک هیچ چیزی نیست بعد می گوید او را نزنید، اما به جایش او را زندانی کنید و غذا ندهید و برهنه نگه دارید ببینید چقدر #خشونت!
اصلاً هر چه می‌خواهند #خشونت_دینی را پنهان کنند از یک جای دیگر سر در می‌آورد.
آدم در خانه حیوان نگه می‌دارد وجدانش برنمی‌انگیزد که به او چیزی ندهد، بعد زنش را می‌خواهد تأدیب کند او را در اتاق کرده و در را به روی او قفل کرده به او غذا ندهد؟
خلاصه و مجموعه آنچه که به دست مارسیده این بود که «مذهب نتوانست دست زن را بگیرد و او را از زمین خفّت و خواری بلند کند»، دلائل هم که زیاد است و من ذرّه ای از آن را خواندم؛ پس چه باید کرد؟ وقتی بالا و پایین و طول و عرض و سر و تَه دین را دیدیم، نباید در آن در جا بزنیم و بمانیم باید عبور کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا